[1]
Trần, Q.L., Dương , Đức H., Nguyễn , .T.T.P. và Lê, .T.D. 2024. GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 52-59. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1020.2024.