[1]
Võ, T.M.N., Phạm, N.H., Nguyễn, V.P., Đỗ, H.T.A., Phạm, V.M.P., Hồ, H.P., Vũ, K.K. và Huỳnh, Q.H. 2024. Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 4-12. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1043.2024.