[1]
Đỗ, T.N., Nguyễn , Đình K., Nguyễn , T.T.T., Phạm, .T.T., Trần, .N.H. Đức, Nguyễn , .T.H., Nguyễn , T.T.H., Bùi , P.Q., Lê , T.T., Trần , T.T., Nguyễn , T.N., Đỗ , T.K.H. và Trịnh , T.H. 2024. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 18-23. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1080.2024.