[1]
Lê, N.M., Nguyễn, T.X., Nguyễn, X.H., Quản , T.B.T., Trần , H.B. và Vũ , H.K. 2024. Hiệu quả của sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số u tuyến vú. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 24-31. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1084.2024.