[1]
Thiều, L.D., Võ , T. Đức, Nguyễn , Q.T.D., Lê , D.M.H. và Huỳnh , P.H. 2024. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 13-17. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1088.2024.