[1]
Phạm, .N.H., Đỗ , H.T.A., Huỳnh, .Q.H., Nguyễn , V.P., Phạm , V.M.P., Hồ, H.P., Vũ , K.K. và Võ , T.M.N. 2024. BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 4-12. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1129.2024.