[1]
Võ , T. Đức, Nguyễn, .Q.T.D., Lê , D.M.H., Huỳnh , P.H. và Thiều, .L.D. 2024. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 13-17. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1130.2024.