[1]
Lê , N.M., Nguyễn , T.X., Quản , T.B.T., Nguyễn , X.H., Trần , H.B. và Vũ , H.K. 2024. HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 24-31. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1133.2024.