[1]
Trần , Q.L., Dương , Đức H., Nguyễn , T.T.P. và Lê , T.D. 2024. GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 52-59. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1137.2024.