[1]
Đinh, G.K. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 4-10. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.125.2022.