[1]
Nguyễn, H.N.T. 2022. KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO LỚN BẰNG KỸ THUẬT SOLUMBRA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 43-49. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.126.2022.