[1]
TS.BS. Cung Văn Công 2022. Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 57-64. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.138.2022.