[1]
Mai, H.T. 2022. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 11-20. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.142.2022.