[1]
Nguyễn , T.H., Nguyễn , T.H. và Phạm , M.T. 2022. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 4-10. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.175.2020.