[1]
Mai , T.T., Nguyễn , Đại H.L., Trần , T.M.T. và Phan , C.C. 2022. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 11-22. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.177.2020.