[1]
Hà , T.B.T., Lê , V.P. và Trần , M.H. 2022. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 23-28. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.184.2020.