[1]
Trương , T.P.T., Lê , V.P., Nguyễn , Q.T.D., Lê , Q.K., Huỳnh , P.H. và Võ , T.T.H. 2022. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 35-40. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.192.2020.