[1]
Trần , T.L., Lê , T.M., Nguyễn , T.T.T. và Phạm , M.T. 2022. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 48-53. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.201.2020.