[1]
Lê , V.T., Nguyễn , T.H., Nguyễn , T.P., Nguyễn , C.T. và Phạm , M.T. 2022. GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 54-60. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.204.2020.