[1]
Trần T.Q., Trịnh , H.C., Lê , V.K. và Vũ , Đăng L. 2022. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 61-67. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.207.2020.