[1]
Dương , H.L., Nguyễn , T.H., Nguyễn , C.T. và Phạm , M.T. 2022. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 76-80. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.212.2020.