[1]
Đặng .N.H., Phạm M.T., Trịnh H.C., Lê , .V.K. và Vũ . Đăng L. 2022. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 97-103. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.215.2020.