[1]
Nguyễn , P.B.Q., Nguyễn , Q.T. và Nguyễn , Đắc H. Ân 2022. CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 71-82. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.543.2022.