[1]
Nguyễn , N.C., Cảnh, P.H. , Khánh Chi, T.N. , Tính, T.Q. , Lưu, Đoàn T. và Linh, L.T. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NÚT TẮC ỐNG NGỰC ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG RÒ DƯỠNG CHẤP SAU MỔ UNG THƯ TUYẾN GIÁP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 45 (tháng 1 2022), 4-10. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.58.2021.