[1]
Nguyễn Quang, T. và Trần, T.B. 2023. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 4-13. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.613.2023.