[1]
Nguyễn, T.L., Võ, V.K., Trần, T.P. và Huỳnh Nguyễn, T.N. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 46-51. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.615.2023.