[1]
Khánh, Đinh G. , Dũng, .L.D. , Khuyên, M.T. , Tuyến, .N.V. , Tuấn, T.Q. và Tùng, N.Q. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU BẰNG TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DIỆT HẠCH ĐÁM RỐI THÂN TẠNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH VÀ ROBOT MAXIO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 45 (tháng 1 2022), 24-30. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.66.2021.