[1]
Nguyễn, T.P., Mai, .H.S., Nguyễn , T.N., Lê , D.H. , Nguyễn , T.T.N. và Lê, .N.H. 2023. Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ thyroglobulin, thời gian nhân đôi thyroglobulin với tổn thương tái phát, di căn trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 61-69. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.682.2023.