[1]
Hoàn, Đăng T., Phạm , .H. Đức và Đinh, T.T. 2023. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 23-28. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.718.2023.