[1]
Nguyễn, V.N., Nguyễn, T.C.T. và Trần, V.S. 2023. TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 52-60. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.739.2023.