[1]
Thị Lan Phương, P., Gia Du, H. và Minh Thông, P. 2023. Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 29-36. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.740.2023.