[1]
Duong, M. tuyên, Nguyễn, .H.H. và Bùi , T.L. 2023. Đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 37-45. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.746.2023.