[1]
Duong, M. tuyên, Nguyễn, .H.H. và Hoàng, .Q.L. 2023. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH DI CĂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 70-78. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.747.2023.