[1]
Nguyễn , M.H. và Nguyễn , P.B.Q. 2023. GIÁ TRỊ KẾT HỢP CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI SÓNG BIẾN DẠNG VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 26-32. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.919.2023.