[1]
Hoàng, . Đức T., Nguyễn , X.H. và Nguyễn , T.B.N. 2023. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 46-53. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.922.2023.