[1]
Lâm , T.N., Dương , T.P.T. và Phạm , T.H. 2023. KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 54-61. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.923.2023.