[1]
Nguyễn , .V.H. và La, V.T. 2023. SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 70-77. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.926.2023.