[1]
Nguyễn, V.T., Chu, V.T. và Phạm, V.T. 2024. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 40-45. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.939.2024.