[1]
Lê, M.T., Lê , N.T. và Lê , X.N. 2024. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 46-51. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.941.2024.