[1]
Lê , T.B. 2023. CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 10-18. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.958.2023.