[1]
Nguyễn , T.M.T., Nguyễn , T.T.L. và Phạm , V.M.P. 2023. TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 19-24. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.959.2023.