[1]
Lê, Q.K., Đỗ, .H.T.A. và Lý , V.A. 2023. MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH DI CĂN GAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRÊN CLVTV . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 25-31. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.961.2023.