[1]
Trần , T. Đông 2023. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU ĐIỀU TRỊ 131I TẠI VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU QUÂN ĐỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 32-38. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.962.2023.