[1]
Trần, T.T.T., Trần, Đăng K., Nguyễn , N.T. và Vũ , . Đăng L. 2023. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TOÀN THÂN TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN IV . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 39-46. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.963.2023.