[1]
Trần , V.T.G., Nguyễn , C.H., Trần, T.P. và Trương , H.Q. 2023. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 76-85. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.967.2023.