[1]
Chu , V.T. và Phạm, .V.T. 2023. ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 86-91. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.970.2023.