(1)
Trần, Q. L.; Dương , Đức H.; Nguyễn , . T. T. P.; Lê, . T. D. GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT. vjrnm 2024, 52-59.