(1)
Võ, T. M. N.; Phạm, N. H.; Nguyễn, V. P.; Đỗ, H. T. A.; Phạm, V. M. P.; Hồ, H. P.; Vũ, K. K.; Huỳnh, Q. H. Bước đầu khảo sát Vai Trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng Tư Thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng. vjrnm 2024, 4-12.