(1)
Đỗ, T. N.; Nguyễn , Đình K.; Nguyễn , T. T. T.; Phạm, . T. T.; Trần, . N. H. Đức; Nguyễn , . T. H.; Nguyễn , T. T. H.; Bùi , P. Q.; Lê , T. T.; Trần , T. T.; Nguyễn , T. N.; Đỗ , T. K. H.; Trịnh , T. H. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP. vjrnm 2024, 18-23.