(1)
Lê, N. M.; Nguyễn, T. X.; Nguyễn, X. H.; Quản , T. B. T.; Trần , H. B.; Vũ , H. K. Hiệu Quả của Sinh thiết Có hỗ trợ Hút chân không dưới hướng dẫn Siêu âm Trong chẩn đoán một số U tuyến Vú. vjrnm 2024, 24-31.